ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 68 “މިއުއްމަތުގައި ޝިރުކު ފާޅުވުން…. “

މިއުއްމަތުގައި ޝިރުކު ފާޅުވުން.   މިއީ ފާޅުވެފައިވާ ޢަލާމާތެކެއެވެ. އަދި އެކަން އެހުރީ އިތުރުވާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިއުއްމަތަށް ވަނީ ޝިރުކު ލައިގެންފައެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން ޖަމާޢަތްތަކެއް ވަނީ މުޝްރިކުންނާ ގުޅި ބުދަށް އަޅުކަންކޮށްފައެވެ. އަދި ޤަބުރުމަތީ ޒިޔާރަތް އަޅައި އެތަނުގައި ﷲ ނޫން އެހެންފަރާތްތަކަށް އަޅުކަން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެތަންތަނުން ބަރަކާތް ޙާޞިލްކޮށް، ބޮސްދީ އަދި މާތްކޮށް ހިތުމަށްޓަކައި އެތަންތަނަށް ދެއެވެ. އެތަންތަނަށް ނަދުރުބުނެ އެތަންތަނުގައި ޢީދުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ. ޝަރީކު ކުރުމުގައި އޭގެ ގިނަ ތަންތަން … Continue reading ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 68 “މިއުއްމަތުގައި ޝިރުކު ފާޅުވުން…. “