[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه و سلم ގެ ސުންނަތުގައި ދުޢާ -3-

ކުރީގެ ލިޔުމާއި ގުޅޭ ބައި 17-    ]حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ[([1]). ތިމަންކަލޭގެފާނަށް اللَّه ފުދެއެވެ. الله މެނުވީ (حق ވެގެން އަޅުކަމެއް ވެވޭ) إله އަކު ނުވެއެވެ. ހަމައެކަނި އެކަލާންގެއަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު وكيل ކުރައްވައިފީމެވެ. އެކަލާންގެއީ، ބޮޑުވެގެންވާ عرش ގެ ވެރިރަސްކަލާންގެއެވެ. ނޯޓް: މަތީގައި ރޮނގުބުރި ދަމާފައި އެވަނީ ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރުއާއި އެއްގޮތަށް މާނަކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގައެވެ.  އަދި މިއާޔަތުގައި މުޚާޠަބު ކުރައްވަފައިވަނީ ރަސޫލާ صلى […]