[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމު އެދިގޮވަނީ ޢަމަލުކުރުމަށް 21 – ފަހު ބައި

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.  އަދި މިވާހަކަތައް ނިންމަމުން ޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް ކަމުގައިވާ اِقْتِضاَءُ اَلْعِلْمِ اَلْعَمَل ގެނެސްފައިވާ ޢިބްރަތްތެރި އަދި ބަލާޣަތްތެރި އަދި ފުން އަޘަރާއި އަދި މާނަ ހިމެނޭ ބަސްތަކެއް ޛިކުރުކޮށްލާނަމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. “އޭކިޔަވާ ކުއްޖާއެވެ. އަހަރެން ތިބާއަށް ވަޞިއްޔަތްކުރަމެވެ. ޢިލްމު އުނގެނުމުގައި ތިބާގެ ނިޔަތް އިޚްލާސްތެރި ކުރާށެވެ. އަދި އެޢިލްމު ވާޖިބުކުރާ […]

ފަތުވާ: ދަރިވައްޓާލުން ( abortion )

އުނިކަމެއް ހުރެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ދަރިވައްޓާލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ﷲ سبحانه وتعالى ގެ ތަދްބީރުކުރެއްވުމަށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާނީއެވެ.