[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަފާތުގައި ތިބުން އަދި އެކަމުގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގޯސްތައް

ޢަރަފާތުގައި ތިބުން ޢަރަފާތު ދުވަހު ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ނަމިރާގައި، އިރު މެދު ޖެހެންދެން މަޑުކުރައްވާ، އޭގެ ފަހުގައި ސަވާރީގައި ދަތުރުކުރައްވާ، ފައިބާވަޑައިގެން މެންދުރު ނަމާދާއި ޢަޞްރު ނަމާދު، އެއް ބަންގިއާއި ދެޤަމަތް ދެއްވައި އިސްކޮށް ޖަމުޢުކުރެއްވިކަން ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި ސަވާރީގައި ދަތުރުކުރައްވާ ހުއްޓިވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. (( وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ )) [رواه مسلم ، كتاب الحج رقم (1218).] މާނައީ: ” ތިމަންކަލޭފާނު މި ހުންނެވީ މިތަނުގައެވެ. […]