[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢުމްދަތުލް އަޙުކާމު ޙަދީޘްފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 3

الحمد لله رب العالمين.  والصلاة و السلام على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. و بعد ޢުމްދަތުލް އަޙުކާމު މިފޮތަކީ އިމާމު އަބްދުލްޣަނީ އަލްމަޤްދިސީ ރަޙިމަހުﷲ ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމްތަކާ ބެހޭ ވަރަށް މަޝްހޫރު ކުޑަ ޙަދީޘްފޮތެކެވެ. މިހުށައަޅާލަނީ މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާގެ ތިންވަނަބައެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު  މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި އަޚުންނަށް ﷲ ހެޔޮޖަޒާދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އާމީން. ތިންވަނަ ބައި ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ: ލިންކު   ކުރީގެ ބައިތައް ޑައުންލޯރޑު […]

ޖިންނީން (1)

ﷲ عز وجل، މުޙައްމަދުصلى الله عليه وسلم ރަސޫލުކަމައިގެން ފޮނުއްވީ އެންމެހާ އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ ގާތަށްކަން ދެނެގަތުން އިންސާނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.