[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ބޯދާ، ކަޓު، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަކެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން ފަތުރާ ޕްރޮޕަގަންޑާގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް އެބައިމީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަތުރާ އެއްކަމަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހައިބަތު ނަގައިލުމެވެ. މިކަން އެބައިމީހުން ކުރަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ، ބޯދާ، ކަޓު، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަކެއް ހިމެނޭ ޝަރީޢަތެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނީ ބުއްދިތަކަށް ތަޞައްވަރުވާނެ ގޮތަށް އެޝަރީޢަތުގެ ވާހަކަތައް ގެނެސްދީގެންނެވެ. އެޝަރީޢަތަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ދޭހަވާ […]