[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢީދު އުފަލުގެ ނަމުގައި އަރައިގަނެވޭ ބައެއް މުންކަރާތްތައް…!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށް ނިމުމާއިއެކު މުސްލިމުންނާއި ބައްދަލުކުރާ އެންމެ އުފާވެރި ދެދުވަހަކީ ފިތުރުޢީދާއި އަޟްޙާޢީދެވެ. އެދުވަސްތަކެއްގައި ﷲއަށް ތަކްބީރު ކިޔުމާއި އުފާފާޅުކުރުމާއި މީރު ކާތަކެތި ކައިބޮއި އުޅުމަށްޓަކައި ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވައިފައިވާ މި ދެދުވަސް މިހާރު ބޭނުން ކުރެވެނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ސުވާލުކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އެހެނީ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ޙުދޫދު ކަނޑައެޅުއްވެވި ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާގެ […]