[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ތަލްޤީނު ކިޔުން

ތަލްޤީނު ކިޔަންޖެހޭ ވަޤުތަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ތަލްޤީނުކޮށްދޭން [1] ޖެހޭ ވަޤުތަކީ މަރުވާވަޤުތެވެ. އެއީ މަރަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ވަޤުތެވެ. އޭނާއަށް لا إله إلا الله އެވަޤުތު ކިޔައިދޭނީއެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބޮޑު ބޭބެ، އަބޫ ޠާލިބު މަރަށް ޙާޟިރުކުރެވުނު އިރު އެކަލޭގެފާނު އެފަދައިން ޢަމަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. « أَىْ عَمِّ ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ […]