[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 31

އެއްވެސް އަނބިކަނބަލެއް އަނެއް އަނބިކަނބަލެއްގެ ޣީބަ ކިޔުއްވާ ނަމަ އެކަމަށް ނުހަނު އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިއެވެ: އެއް ދުވަހަކު ޢާއިޝާ رضي الله عنها ވިދާޅުވިއެވެ: “يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا…”. “އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާ (صلى الله عليه وسلم) އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ޞަފިއްޔާއަކީ -[ވިދާޅުވެ އެކަމަނާއަކީ ކުުރު ބޭކަނބަލެއް ކަމަށް ދޭހަވާނޭހެން އަތްޕުޅުން އިޝާރާތް ކުރެއްވި]- އަންހެނެކެވެ”. އެހިނދު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه […]