[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -3-

ފުރަގަސްފަރާތުގެ ދޮރު ބޭނުންކުރުން ޙަރާމްވުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ)(އަލްބަޤަރާ 223) މާނައީ: ” ތިޔަބައިމީހުންގެ އަނބިންނީ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ ދަނޑުބިމެކެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބޭނުންފަދައަކުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަނޑުބިމަށް އަންނާށެވެ! (އެބަހީ: ނަސްލު އުފެދުމުގެ މަގު ޚިޔާރުކުރާށެވެ.) “ މިއާޔަތުގެ މަފްހޫމަކީ ފިރިމީހާ އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ފުރަގަސްފަރާތުގެ ދޮރު ބޭނުންކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަމެވެ. އެހެނަސް ބައެއްފިރިހެނުން އެމީހުންގެ އަނބިންގެ ފުރަގަސްފަރާތް ބޭނުންކުރުމަށް މިއާޔަތް ދަލީލެއްކަމުގައި ނަގައެވެ. ގޮވާންކުރުމުގެ ބިމަށް ތިޔަބައިމީހުން […]

ކޮއްކޮގެ ދުޢާފޮތް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ދުޢާކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. ދުޢާކުރުމަކީ އަޅުކަމުގެ އަސާސްކަމުގައިވާއިރު ކުޑައިރުއްސުރެއް ދުޢާ ކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމަކީ ކުޑަކުދީންގެ ޢަގީދާ ހަރުދަނާވާނޭކަމެކެވެ. މިގޮތުން މިފޮތުގައި ދުޢާތައް ހިމެނުމުގައި އެންވެ އިސްކަމެއްދެވިފައިވާނީ ޞައްޙަމަގުން ވާރިދުވެފައިވާ ޘާބިތު ދުޢާތައް ހިމެނުމަށްޓަކައެވެ. ދުޢާއަކީ މި ޢަމަލުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާ ގިނަބަޔަކަށް މިފޮތުގެ  ލާބަޔާއި މަންފާ ވާސިލް ކޮށްދެއްވުމެވެ. ފޮތުގެ ނަން:  ކޮއްކޮގެ ދުޢާފޮތް […]

ސުނަން އިބްނިމާޖާ

އިބްނުމާޖާ ރަޙިމަހުﷲ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް “އައްސުނަން” އަކީ ކުތުބުއްސިއްތާގެ (އެބަހީ، ޙަދީޘްފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު، ފައިދާ ބޮޑު ހަފޮތުގެ ތެރެއިން) އެންމެ ފަހު ފޮތެވެ.