[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٢ – ދެވަނަ ފަޞްލު (2 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ދެވަނަ ފިލާވަޅު ދެވަނަ އަޞްލު: އަޅާ އޭނާގެ ދީން ދެނެގަތުން الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ކޮންމެ އިންސާނަކު ދެނެގަތުން ވާޖިބުވާ ދީނުގެ 3 އަޞްލުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ އަޞްލުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އަޅާ އޭނާގެ ދީން ދެނެގަތުމެވެ. ************************************************** 2 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ

ބޮޑެތިފާފަތައް (2)

 ބަޔާންވެމިދިޔައީ، ބޮޑެތިފާފަތަކާބެހޭގޮތުން އަލްޙާފިޡް އައްޛަހަބީ ރަޙިމަހުﷲ ލިޔުއްވާފައިވާ “އަލްކަބާއިރު” މިފޮތުގައި ބޮޑެތިފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ފާފަތަކެވެ.

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ނުބައިކަން

ރޭގަނޑު ކިތަންމެ ދިގުހެން ހީވި ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ފަތިސް ވަގުތުވަނީ ނުހަނު ގާތުގައެވެ.ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނެވެ. އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ.