[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ އަޅުކަމެއް!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އަޅުގަނޑުމެން ރީތި މަލަކާއިމެދު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވިސްނުން ހިންގަވާ ލައްވަމާތޯއެވެ. އެމަލަށް ބަލާލުމުން އެކި މީހުންނަށް ވިސްނެނީ އެކި ތަކެއްޗެވެ. މިޘާލަކަށް، ވިޔަފާރިވެރިއަކު ވިސްނާނީ އެވައްތަރުގެ މާ ވަރަށް ގިނައިން ވިއްކާލެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ނޫނީ ކުރެހުންތެރިއެއް ނަމަ ވިސްނާނީ އޭގެ ކުލަތަކަށާއި އޭގެ ޞިފައަށެވެ. ސައިންސްވެރިއެއް ނަމަ ވިސްނުން ތަފާތު ވެއެވެ. އެކަމަކު ﷲ ފުރިހަމައަށް އީމާންވާ މީހަކު އެއާ މެދު […]

الإِجْمَاعُ 1

ޢަރަބި ބަހުގައި الإِجْمَاعُ ގެ މާނައަކީ: عَزْم އެވެ. [އެބަހީ: ކަމަކަށް ޢަޒުމުކުރުމެވެ.]