[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބަދަލުވަމުން އައި ދުޢާ

އަހަރެން ކުޑައިރު، ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމު ދުޢާކުރާ އަޑުއަހަމެވެ. اللّهم انصر إخواننا في فلسطين ..! އޭ ﷲ، ފަލަސްޠީނުގައި ތިބި އަހަރެމެންގެ އަޚުންނަށް ނަޞްރުދެއްވާނދޭވެ! ********************** ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމު ދުޢާކުރާ އަޑުއަހަމެވެ. اللّهم انصر إخواننا في فلسطين و أفغانستان ..! އޭ ﷲ، ފަލަސްޠީނާއި އަފްޣާނިސްތާންގައި ތިބި އަހަރެމެންގެ އަޚުންނަށް ނަޞްރުދެއްވާނދޭވެ! ********************** ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމު މިދުޢާ ކުރާތީ ދެން އިވެންފަށައިފިއެވެ. اللهم انصر في […]