[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޝިރުކުގެ ވައްތަރުތައް4

އަލް އިމާމު އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ގަސްދާއި އަދި ނިޔަތުގައި ޝިރުކު ކުރުމަކީ އައްސޭރިއެއްނެތް ކަނޑެކެވެ. އެއިން ސަލާމަތްވަނީ މަދުމީހެކެވެ. ފަހެ ތިމާކުރާ ކަންކަމުގައި ޔަޢުނީ ތިމާގެ ޢަމަލުގައި ﷲގެ ވަޖުހުފުޅުނޫން އެހެން އެއްޗެއް ގަސްދުކުރުވި ﷲ އާއި ކުއްތަންވެ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ހެޔޮދަރުމަ ލިބުންނޫން ކަމެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތްނޫން އެހެން ނިޔަތެއް ނުވަތަ ގަސްދެއްވާނަމަ އޭނާގެ ގަސްދާއި ނިޔަތުގައި ޝިރުކު ކުރެވުނީއެވެ. ޢިޚްލާޞް ތެރިކަމަކީ ތިމާގެ ޢަމަލާއި ބަހާއި ގަސްދާއި އަދި ނިޔަތުގައިވެސް އިޚްލާޞްތެރިވުމެވެ. ﷲގެ […]

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 7

އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީގެ ބަސްފުޅެއްގައިވާ ހުރިހާ ޚަބަރެއްގައި ތެދުވެރިކަމާއި، ކުރައްވާ ޙުކުމްފުޅުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ޢަދުލާއި އިންޞާފު ވާކަމުގައި އަހުރެމެން އީމާންވަމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ((وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)) الأنعام: ١١٥ މާނައީ: “އަދި ކަލޭގެފާނު ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް ތެދުވެރިކަމާއި ޢަދުލާއި އިންސާފުގައި ފުރިހަމަވެގެން ވެއެވެ.” އަދި ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا)) النساء: ٨٧ މާނައީ: […]