[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފާފައަށް އަރައިގަންނަ މީހަކަށް، އެހެންމީހުންނަށް އެފާފަކުރުމަށް މަނާކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމަށްޓަކައި އެފާފަ ނުކުރާމީހަކަށްވުމަކީ ޝަރުޠެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ފާފަތަކަށް މަނާކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. މުސްލިމުންނަށް އެންމެފުރިހަމަ ނަމޫނާއަކަށް ނުވެވުނަސް ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި ފާފައަށް އަރައިގަނެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމަކީވެސް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. (مَنْ […]