[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 34

4.ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ދޮގު ހެދުން: އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (من كذَبَ عليَّ متعمِّدًا فلْيتبوأْ مقعدَه من النار)1 މާނައީ: “ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ގަސްތުގައި ދޮގު ހަދައިފި މީހާ އޭނާގެ ޖާގަ ނަރަކައިން ހޯދައިފިއެވެ.” އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)2 މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން […]