[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 32 –

ޢިލްމު ހޯދުމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ސަބަބުތައް: ޢިލްމު ހޯދުމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކާ ހުރެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ މުހިންމު ސަބަބުތަކަކީ: 1- ޞަޙާބީ ބޭކަލުންގެ ޖީލުގެ ބޭކަލުން ދަތުރުކޮށް އުޅުއްވީ ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން އެ ޞަޙާބީއަކަށް އިވިވަޑައިގެންފައިނުވާ ޙަދީޘްއެއް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައެވެ. ނުވަތަ އެޞަޙާބީ އެއް ދަސްކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއް ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެބޭކަލެއް އެހުންނެވި ރަށެއްގައި އެ ޙަދީޘް ދަސްބޭކަލަކު ނެތިއްޔާއެވެ. ފަހެ، އެގޮތުން އެއް މަހުގެ ރާސްތާ ދަތުރުކޮށްފައި […]