[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެއްދާންކުރުމަށް އަނބިމީހާ އެދުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރާ ފިރިމީހާ

ﷲގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން އަބޫ ހުރައިރާ رضي الله عنه ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)) [روى البخاري ومسلم] މާނައީ: “އެއްދާންކުރުމަށް ފިރިމީހާ ގޮވާލުމުން، އަނބިމީހާ އެކަމަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާ ރުޅިއިސްކޮށް ފިރިމީހާ ނިދައިފިނަމަ ދަންނައެވެ. ފަތިސްވަންދެން މަލާއިކަތްބޭކަލުން އެއަންހެނާއަށް ލަޢުނަތްލައްވައެވެ.” މިޙަދީޘްބަސްފުޅުގައި މިވަނީ ފިރިމީހާއާ އެއްދާންކުރުމަށް އަނބިމީހާ އިންކާރުކުރުމާ […]