[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަސްޚުވުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 4

ޤަވާޢިދު: نَسْخُ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ جَائِزٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ޤުރުއާނުން ޤުރުއާން ނަސްޚުވުން ޖާއިޒު} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ޤުރުއާނުން ޤުރުއާން ނަސްޚުކުރެވުމީ ޝަރުޢީގޮތުން ޖާއިޒު (ވެދާނެ) ކަމެކެވެ. އަދި ވެދާނެކަމަށް ބުއްދީގެގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެކެވެ. މި ކަމާ މެދު ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައެވެ. ނަސްޚުކުރެވޭއިރު، އާޔަތުގެ ލަފްޒާއި (އެބަހީ، ޢިބާރާތްކޮޅާއި) އޭގެ ޙުކުމް ވެސް ނަސްޚުވެދާނެއެވެ. ފަހަރުގައި، އާޔަތުގެ ލަފްޒު ނަސްޚުވެފައި، ޙުކުމް ނަސްޚުނުވެ ވެސް އޮވެދާނެއެވެ. އަދި ފަހަރުގައި، އާޔަތުގެ ޙުކުމް ނަސްޚުވެފައި، […]