[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވަޤުތުގައި ބަރަކާތްލެއްވުމަށް އެދޭނަމަ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. މިއަދު ވަރަށް ގިނަމީހުންގެ ޝަކުވާއަކަށްވެފައިވާ އެއްކަމަކީ ކަންކަން ކުރުމަށް ވަގުތުނުވާކަމެވެ. އަދި އަބަދުވެސް ވަރަށް ބިޒީކޮށް އުޅެން ޖެހޭކަމެވެ. ހަމައެއާއެކު އެންމެ ހައިރާންވާންޖެހޭ އެއްކަމަކީ އެފަދަ ބައެއް މީހުންނަށް ދުނިޔަވީ ގޮތުންވެސް އަދި އުޚުރަވީ ޙަޔާތާ ގުޅުން ހުރިކަންކަމުގައިވެސް މާ އޮއްޓަރުހުރި ހަރުދަނާކަމެއް ނުވެގެން އުޅެން ޖެހޭކަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިން އުޅުއްވި ބޭކަލުންގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ބަލައި، ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އެބޭކަލުން […]