[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޒިނޭ އަށް މަގުފަހިވާ ސަބަބުތައް (ހަތްވަނަ ބައި) : ކައިވެނިކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް

ތިމާއަށް ކައިވެނިކުރުމަށްޓަކައި ކަމުދާ ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ހަދަން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އިރުޝާދަށް ތަބާވުމެވެ. ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. (لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ) – { رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 624 ) . “} “އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވާ ދެމީހަކަށް ކައިވެންޏާ އެއްފަދަ […]

ބަލިމީހާ ނަމާދުކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ފުރަތަމައީ: ބަލިމީހާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ފަރުޟު ނަމާދުތައް ކުރުމުގައި ކޮޅަށް ހުރުމެވެ. އެއީ ގުދަށް އޮވެގެންވިޔަސްމެއެވެ. ނުވަތަ ފާރުގައި ލެނގިގެން ނުވަތަ އަސާއެއްގެ އެހީ ބޭނުންވާނަމަ އެފަދައިންނެވެ.   ދެވަނައީ: ފަހެ، ކޮޅަށް ހުންނަން ނުކުޅެދޭމީހާ ނަމާދުކުރާނީ އިށީނދެ އިނދެއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ދެފައި ވަށްކޮށްގެން އިނުމެވެ.   ތިންވަނައީ: ފަހެ، އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރުމަށް ނުކުޅެދޭމީހާ ނަމާދުކުރާނީ އޮށޯވެ އޮވެގެންނެވެ. ޤިބުލައާވީ ފަރާތަށް، އޭނާގެ ކަނާއަތް ފަރާތަށް އޮށޯވެ އޮވެގެންނެވެ. ޤިބުލައާވީ ފަރާތަށް އޮންނަން ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ […]