[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (17): ޝަރުޢުގައި މަނާކުރައްވާއިވާ މުދަލުގެ ކަންޒަކީ ކޮބާ؟

މުދާ ކަންޒުކުރުން ޝަރުޢުގައި މަނާކުރައްވާފައިވާ މުދަލުގެ ކަންޒަކީ އެ ކަންޒަކުން ޒަކާތް ނުދޭ ކަންޒެވެ. ފަހެ، އެ ކަންޒަކުން ޒަކާތް ދީފައިވާ ކަންޒަކީ (މަނާވެގެންވާ) ކަންޒެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވަޅުލާއިފައިވާ ކަންޒެއްވިޔަސް ނުވަތަ ފެންނަގޮތަށްހުރި ކަންޒެއްވިޔަސްމެއެވެ. ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އެކި ހިސާބުތަކުގެ ގިނަ ފިޤްހުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މިގޮތަށެވެ.([1]) އަދި ގިނަ ޢިލްމުވެރިންވެސް ވިދާޅުވަނީ މިގޮތަށެވެ.([2]) ދަލީލުތައް؛ ފުރަތަމައީ؛ ޤުރްއާނުން (1) ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي […]