[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދާއި ރޯދައިގެ ކުރިން ފަރުޟުކުރެއްވީ ތައުޙީދު – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 31

47–  لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ގެ މާނައަކީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ﷲފިޔަވައި ނުވުމެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ މިއާޔަތެވެ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ -الإسراء: ٢٣  މާނަ: “އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ ރައްބު ނިޔާކުރައްވައިފިއެވެ.” އެއިލާހުގެ ބަސްފުޅު أَلاَّ تَعْبُدُواْ އިން ދޭހަވަނީ لاَ إِلهَ […]

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 7: ވުޟޫއާއި ބަންގީގެ ދުޢާ

  (އަޙްމަދު، ބައްޕައާ އެކު ގޭގައި އިންދާ ބަންގި ގޮވާ އަޑު އިވިއްޖެއެވެ.) އަޙްމަދު: ބައްޕާ މިއީ އަޞުރު ވަޤުތުތޯ؟ ބައްޕަ: އާން ދަރިފުޅާ. ހިނގާ އަވަހަށް ވުޟޫކޮށްގެން މިސްކިތަށް ދަމާ. އަޙްމަދު: ލައްބަ ބައްޕާ. (ބައްޕަ ވުޟޫކޮށް ނިމިގެން ވުޟޫގެ ދުޢާ ތަންކޮޅެއް އަޑު ހަރުކޮށް ކިޔައިލިއެވެ.) އަޙްމަދު: ބައްޕާ ކޯއްޗެއްތޯ ތިކިޔަނީ؟ ބައްޕަ: އެހަށް ވުޟޫކޮށްލާ ވުޟޫކޮށް ނިމުމުން ކިޔައިދޭނަން. އަޙްމަދު: (ވުޟޫކޮށް ނިމިގެން ބައްޕައާއިއެކު ނަމާދަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީގައި …) […]

شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ – 10

އިމާމް ޝާފިޢީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. ( ﷲ ގެ ރަސޫލާގެ (ޞައްޙަ)ސުންނަތެއް (ޙަދީޘެއް) އެމީހަކަށް އެނގުމަށްފަހުގައި، އެއްވެސް މީހެއްގެ ބަހަށް، އެ ސުންނަތް ދޫކޮށްލުން ހުއްދަނުވާނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖްމާޢު ވެފައެވެ. )