[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ އަށްޓަކައި ލޯބިވުން.

އޭނާގެ އަޚާގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްޓަކައި ދިޔަ މަގުމަތިން އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ﷲ ތަޢާލާ މަލާއިކަތެއް ފޮނުއްވީއެވެ.

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ – (القلم : 4) “އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނު ވަނީ މަތިވެރިވެގެންވާ ޚުލްޤުފުޅެއްގެ މަތީގައިކަން ކަށަވަރެވެ.” މިމަތިވެރި ވަޙީބަސްފުޅުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިއެވަނީ އެއިލާހުގެ މަތިވެރި ރަސޫލާގެ މާތް ޚުލްޤުފުޅެވެ. އެއިލާހު އެވަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރިހަމަ ވެގެންވާ ތަޒުކިޔާއަކުން ތަޒުކިޔާ ދެއްވާފައެވެ. މި އާޔަތުން އެކަލޭގެފާނުގެ މަތިވެރި ޝަޙްޞިއްޔަތު ފުރިހަމަޔަށް ހާމަވެގެން ދެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަޙްޞިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް […]

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 15 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މި ހަދީޘުންވެސް މިކަމުގެ ޚުޠޫރަތްތެރިކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކަށް ބަލައި ތަދައްބުރު ކުރާމީހަކަށްވެސް މިކަމުގެ ޚުޠޫރަތްތެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ.