[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 2

ފާފަތަކާއިމެދު ލުއިގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ މުޤައްދިމާ ދަންނާށެވެ. – އަޅުގަނޑަށާއި ތިބާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ.- ހަމަކަށަވަރުން ﷲ عز وجل އަޅުތަކުންނަށް އަމުރުކުރައްވަނީ އިޚްލާޞްރެތިކަމާއެކު ތައުބާވުމަށެވެ. އަދި އެއީ ވާޖިބެކެވެ. ފަހެ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّـهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ (سورة التحريم ٨) މާނައީ: “އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ. ތެދުވެރި، އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއަކުން، ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް ތައުބާވާށެވެ.” “އަލްކިރާމް އަލްކާތިބޫން” އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވުމުގެކުރިން ތައުބާވުމަށް […]