[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމު އެދިގޮވަނީ ޢަމަލުކުރުމަށް 19

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. އިބްރާހިމް ބުން އަދްހަމް رحمه الله އަރުހުގައި މީހަކު ސުވާލުދެންނެވިއެވެ. “ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައި ވަނީ (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ…) [سورة غافر 60]  މާނައީ:”އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ދުޢާ ކުރާށެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާހުށީމެވެ…” ދެން އަހަރުމެން ދުޢާ ކުރާއިރު އިޖާބަ ނުކުރެއްވެނީ […]

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (8)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 5. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ އިޙްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވައި އަޅާލެއްވުން: ދިރިއުޅުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ބިނާވެގެންވަނީ ފިރިމީހާއާއި އަނބިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން ފިރިމީހާ އަނބިމީހާގެ އިޙްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އަޅާލާފަދައިން އަނބިމީހާވެސް ފިރިމީހާގެ އިޙްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އަޅާލުމަކީ ދިރިއުޅުން އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން މުހިއްމުކަމަކެވެ. މިގޮތުން އަސްމާ ބިންތު އަބޫބަކުރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި ވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. […]

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 6

((إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ))  . މާނަ: ” އިބަ އިލާހު އެހީތެރިވެވޮޑިގެންފި މީހަކު ނިކަމެތި ނުވާހުއްޓެވެ . އަދި އިބައިލާހު އެމީހަކާ ޢަދާވާތްތެރިވެއްޖެމީހާއަށް ގަދަވެނުގަނެވޭ ހުއްޓެވެ.” މި ބަސްފުޅުގައި މިވަނީ، ކުރިން ބަޔާންވެދިޔަ  (( وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ  ))  މާނައީ : ” އިބަރަސްކަލާނގެ ވަލީންކަމުގައި ލެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަޅާވެސް ލައްވާފާނދެއެވެ.(އެބަހީ މިއަޅާއަށް ވާގިވެރިވެވޮޑިގަންނަވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވޮޑިގަންނަވާފާނދެއެވެ . “ މި ފަދައިން އެދި […]