[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދުނިޔޭގެ މިސާލު

މިދުނިޔެއިން ތިބާއާއި އެއްކޮށް ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ކަފުނެވެ. އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 23 “ފަސްވަނަ ބަހުޘް”

ފަސްވަނަ ބަޙުޘް ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢިލްމު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތާކާއި ނަބަވީ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކުން ދަލީލު ލިއްބައިދޭގޮތުން، ޤިޔާމަތުގެ ޢިލްމުވަނީ ޣައިބުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެކަމުގެ ޢިލްމު ﷲ ތަޢާލާ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢިލްމު ވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާފައެވެ. ކުއްތަންވެގެންވާ މަލާއިކަތަކަށް އަދި ރިސާލަތާއިގެން ފޮނުއްވޭ ނަބިއްޔަކަށްވެސް އެކަން އެނގިގެން ނުވެއެވެ. ފަހެ ﷲ ތަޢާލާ ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޤިޔާމަތް ޤާއިމްވާނީ ކޮންއިރަކުންކަމެއް އެނގިގެން ނުމެވޭމެއެވެ. […]