[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހުން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ

ނަވާރަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ މައިކަލް އެޗް.ހާރޓު އޭނާގެ ފޮތެއްކަމަށްވާ ދަ ހަންޑްރެޑް : އަ ރޭންކިން އޮފް ދަ މޮސްޓު އިންފުލުވެންޝަލް ޕާރސަންސް އިންދަ ހިސްޓުރީ. ( ތާރީޚުގައި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ސަތޭކަ މީހުންގެ ދަރަޖަތައް) ޕަބްލިޝްކުރިއެވެ .މިފޮތުގެ އަޖައިބުކަމަކީ މީނާއަކީ ނަޞާރާއަކަށް ވުމެއްނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ މިފޮތާއި މެދުގައި އަހަރެމެން މުސްލިމުންނަށް ސަމާލުކަމަށް ގެނުވީ އެސްޓޮރޮނޮމީގެ ގޮއްޕެއްކަމަށްވާ އެސްޓުރޯފިޒިކްސް އިލްމުގެ މި އިލްމުވެރިޔާގެ މިފޮތުގެ އެއްވަނައަކަށް އަހަރެމެންގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ […]

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު – 1

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} މާނައީ: ﷲގެ އިސްމުފުޅުން ފަށަމެވެ. އެއިލާހަކީ ރަޙުމާނު ވަންތަ ރަޙީމްވަންތަ އިލާހެވެ.   ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ *  وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ( (ސޫރަތުގެ މާނައިގެ ތަރުޖަމާ: “ކަލޭގެފާނު(މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ) ވިދާޅުވާށެވެ. ފަތިހުގެ ވެރިރައްބުގެ(ފަތިހުގެ އަލިކަން ނެރުއްވަވާ ރައްބުގެ) ކިބައިން ތިމަންކަލޭގެފާނު […]