[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މިޔަރާއި ކޯމަސް ކެއުމުގެ ޙުކުމް

ސުވާލު: މާތްﷲ ގެ މި ވަޙީބަސްފުޅާ ގުޅިގެން “أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ” “ކަނޑުގެ ކެޔޮޅުކަން ކުރުމާއި، އެކަމުންލިބޭ ކާތަކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށް حلال ކުރައްވާފައިވެއެވެ.” [އަލްމާއިދާ:96] ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، މީގެ ތެރޭގައި މިޔަރާއި ކޯމަސް ވެސް ހިމެނޭނެތޯއެވެ؟   ޖަވާބު: ކަނޑު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ދިރިނޫޅޭ ކޮންމެ ދިރޭއެއްޗެއްވެސް ޝިކާރަކުރުން ހިމެނޭނީ ކަނޑުގެ ކެޔޮޅުކަން ކުރުމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެނީ މިތަކެތި އެއިން އިސްތިސްނާކުރާނޭ އެއްވެސް ދަލީލެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން […]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 83 “ހުޅެވިހަނދު ބޮޑުވުން. “

ހުޅެވިހަނދު ބޮޑުވުން. އަބްދުﷲ ބްން މަސްޢޫދު رضي الله عنه ގެ އަރިހުން [ރިވާވެގެން] ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انتفاخُ الْأَهِلَّةِ))[1] “ޤިޔާމަތް ކައިރި ވެއްޖެކަމުގެ [ޢަލާމާތްތަކުގެ] ތެރޭގައި ހުޅެވި ހަނދު ބޮޑުވުން ހިމެނެއެވެ.” އަދި އަބޫ ހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ […]