[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވަފާތެރިކަން (މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގެ ހުކުރު ޚުޠުބާ 20/3/1439)

މިއީ 20 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލްޙަރާމްގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ   ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ ماهر المعيقلي – حفظه الله –   ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ:     ފުރަތަމަ ޚުޠުބާ الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي صدقَ وعدَه، وألهَمَ الإنسانَ هَديَه ورُشدَه، ومدَحَ مِن عبادِه مَن حفِظَ أمانتَه وعهدَه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ […]

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 32

ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޢަމަލުފުޅާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ޢަމަލު ހުންނަ ގޮތާ އަޅާކިޔަލާމާ ހެއްޔެވެ! އެބައިމީހުން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތަށް ތަބާވާން ކަމުގައި ބުނެ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ އަނބީން ހޯދައެވެ. އަދި އެސުންނަތް ދިރުވުމަށް އެހެން މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ ފޯރިއާއެކު އެކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ހަދައެވެ. އެވަރުން ނުވެގެން އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ މަޖާކަމާއި ފައްކާކަމާއި ހިތްގައިމުކަން […]