[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 37

  އޭގެ އިތުރުން ސަޢުދު ބުނު ޢުބާދާ رضي الله عنه އާއި ޢަބްދުﷲ ބުނު އަބީ އައުފު رضي الله عنه އާއި ސަމުރަތު ބުނު ޖުންދުބު رضي الله عنه ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘްތައް ލިޔުއްވައިގެން ގެންގުޅުއްވި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދުﷲ އާއި [التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، (تحقيق: السيد هاشم الندوي)، […]