[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުބްޙާނަ ﷲ!!!!

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ: «فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بعدَه حَتَّى الْآن» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 5

ރަސޫލުން އީމާންވުން ރަސޫލުންނަކީ ކޮބާ؟ އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތާއި އަދި އެއިލާހަށްޓަަކައި އަދާކުރުމަށް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެނޫނަސް އެބޭކަލުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން އިއްވޭ ވަޙީ އިންސާނުންނާއި ހަމައަށް

އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ވައްކަންކުރުމުން ރައްކާތެރިވެލައްވާ!

  أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ( أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قاَلُوْا: ياَ رَسُوْلَ اللهِ وَ كَيْفَ

ކެތްތެރިކަމާއެކު ދުޢާކުރުމުގެ ނަތީޖާ

މީގެ އެތައް ޤަރުނެއްކުރިން އުޅުއްވި އިސްމާޢީލް ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭކަލެކެވެ. މި ބޭކަލަކީ އިމާމް މާލިކުގެ އަރިހުން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެފައިވާ އިމާމް މާލިކުގެ ދަރިވަރެކެވެ. ޢިލްމުވެރި ބޭކަލެކެވެ. މިކަލޭގެފާނު ކައިވެނި ކުރެއްވުމަށްފަހު މާ ގިނަ

ސުބްޙާނަ ﷲ!!!!

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ: «فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بعدَه حَتَّى الْآن» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 5

ރަސޫލުން އީމާންވުން ރަސޫލުންނަކީ ކޮބާ؟ އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތާއި އަދި އެއިލާހަށްޓަަކައި އަދާކުރުމަށް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެނޫނަސް އެބޭކަލުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން އިއްވޭ ވަޙީ އިންސާނުންނާއި ހަމައަށް

އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ވައްކަންކުރުމުން ރައްކާތެރިވެލައްވާ!

  أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ( أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قاَلُوْا: ياَ رَسُوْلَ اللهِ وَ كَيْفَ

ކެތްތެރިކަމާއެކު ދުޢާކުރުމުގެ ނަތީޖާ

މީގެ އެތައް ޤަރުނެއްކުރިން އުޅުއްވި އިސްމާޢީލް ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭކަލެކެވެ. މި ބޭކަލަކީ އިމާމް މާލިކުގެ އަރިހުން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެފައިވާ އިމާމް މާލިކުގެ ދަރިވަރެކެވެ. ޢިލްމުވެރި ބޭކަލެކެވެ. މިކަލޭގެފާނު ކައިވެނި ކުރެއްވުމަށްފަހު މާ ގިނަ