[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 59

  ފަހެ، ސުންނަތަށް އިންކާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުން އުފެއްދި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ޖަވާބެކެވެ. އެއީ؛- ސުންނަތަށް ތަބާވާން ޖެހޭކަން ޤުރްއާނުގައި ވެސް އެބަވެއެވެ. އެކަން ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ؛   (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا… ) [الحشر:7]) “އަދި رسول އާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެނެސްދެއްވި ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި، ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ! އަދި އެކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަހީކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކުން، ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެގަންނާށެވެ!” ފަދަ އާޔަތްތަކުގައެވެ. […]

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 58

  ށ- ދެން އެމީހުން ބޭނުން ކުރި އާޔަތް ކަމުގައިވާ؛   (…وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ…) [النحل: 89] “…އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ، ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ފޮތް ބާވައިލެއްވީމެވެ. (އެއީ) ކޮންމެކަމެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ ގޮތުގައެވެ…”.   މި އާޔަތް ދަންނައެވެ؛ އެމީހުން ދަޢުވާ ކުރާ ގޮތުގައި މިއާޔަތުގައި އެވާ “ކޮންމެ ކަމެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ ގޮތުގައި” އޮތް ބައިގައި އެވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެހެންކަމުން ޤުރްއާން ފިޔަވައި އިތުރު […]