[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިންސާނާގެ މަރު 1

ހިނގާ ކޮންމެ ސިކުންތަކާއެކު ތިމާގެ އުމުރު ކުރުވަމުން އަންނަކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. މި ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ މީހަކީ މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެ މީހެކެވެ. މިގޮތުން އެތަށް ބަޔަކު މިހާރު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭން ވަރަށް މަދު ބައެއްގެ ފިޔަވާ ނިޝާންވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މިހާރު މި ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެންވެސް، އަދި އުފަންވާން ތިބި އެންމެން ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތެއްގައި މަރުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރުމެން މިދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު، އެކަމުގެ މައްޗަށް މާބޮޑު […]

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން…4

7. ޚިތާނު ކުރުން ޚިތާނުކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރު އަޅާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން އެއްކަމެވެ. ޚިޠާނު ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދާ އެތިކޮޅުތައް ހަންގަނޑުގެ ތެރެއަށްވަދެ ނަޖިސްވެދެއެވެ. ވީމާ މިކަމުން ސަލާމަތްވެ ޠާހިރުވުމަށްޓަކައި ޚިޠާނުކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރު އަޅައެވެ. ކިޠާނުކުރުމަކީ ހަމަ އެކަނި ފިރިހެން ކުދީންނަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. އެކަން އަންނަނިވި ޙަދީޘުން ޘަބިތެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވައެވެ. “އަނބިމީހާއާއެކު އެއްދާންކޮށް، ޚިތާނާއި(ލަދުވެތިގުނަވަނާއި) ޚިތާނު(ލަދުވެތިގުނަވަން) ޖެހިއްޖެނަމަ(ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ) ހިނައިގައިގަތުން ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ.” ވީމާ މިކަމަށް ރައްކާތެރި ވުން ހުއްޓެވެ. ކުދީން […]

އެނބުރިއައުމެއްނެތް ދަތުރު

މި ދަތުރަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް އެނބުރިއައުމެއްނެތި ހިލޭ ކުރައްވާނެ ހަމައެކަނި ދަތުރެވެ.ދަތުރުވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު 1. ނަން: އާދަމުގެ ދަރިއެއް 2. ގައުމިއްޔަތު: މަށި 3. އެޑްރެސް: ދުނިޔެ ދަތުރުގެ ތަފުޞީލު ފުރަންދާން ޖެހޭ އެއާޕޯރޓު: އަޅުގަނޑުމެން ދިރިމިއުޅޭ ދުނިޔެ ދާންހަމަޖެހިފައިވާ މަންޒިލު: ކަށްވަޅުގެ ޖަގަހަ ފުރަންދާން ޖެހޭ ގަޑި: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ މާނައީ: “އަދި މަރުގެ ސަކަރާތް حق ގޮތުގައި އަންނަހުށްޓެވެ. އެއީ ތިބާ އެޔަށް […]

ރަނގަޅު ގަހާއި ނުބައި ގަސް

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد އަހަރަކީ ގަހެކެވެ. މައްސަރަކީ އޭގެ ގޮފިތަކެވެ. ދުވަސްތަކަކީ އެގޮފިތަކުން ފަޅަފައިވާ ކުދިއޮފިތަކެވެ. ވަގުތަކީ އޭގެފަތްތަކެވެ. އިންސާނާގެ ކޮންމެ ނޭވާއަކީ އޭގެ މޭވާއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ނޭވާއެއްވެސް ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ޢަމަލެއްގައި ހޭދަކޮށްފި މީހާ ދަންނާށެވެ! އޭނާގެ މޭވާ ފޮނިވާހުއްޓެވެ. އަދި ﷲ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ ޢަމަލެއްގައި ހޭދަކޮށްފިމީހާ ދަންނާށެވެ! އޭނާގެ މޭވާ ހިތިވާހުއްޓެވެ. […]

ﷲ ތަޢާލާ މަންފާއެއް ލައްވާފައިނުވާ އެއްޗެއްގައި މަންފާއެއްވާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު.

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) رواه أحمد و هو في سلسلة الصحيح މާނައީ: “ތަވީދެއް އަޅައިފިމީހާ ޝިރުކުކޮށްފިކަން ކަށަވަރެވެ.”

ކައިވެނި (3 ވަނަ ބައި)

ދެމަފިރިންކުރެ އަނބިމީހާއަކީ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ވަކި ޚާއްޞަ ޒިންމާތަކެއް އެކަނބަލުންނާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ބައެކެވެ. ގޭތެރޭގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙް ކުރުމާއި، ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުންފަދަ ބުރަ މަސްޢޫލިއްޔަތްތަކުގެ އެންމެ އިސްމަޤާމު އަދާކުރާނެ މީހަކީ އަނބިމީހާއެވެ.