[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 102

106ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ العَمَلِ مُـمْتَنَعٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ބަޔާން ކުރުން ޢަމަލު ކުރުމުގެ ވަގުތަށް ވުރެ ފަސްކުރުން މަނާވެގެން ވޭ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ބަޔާނަކަށް ބޭނުންޖެހޭ މުޖުމަލާއި ޢާއްމާއި މަޖާޒާއި މުޝްތަރަކާއި މުޠުލަޤާއި ދެކޮޅަށް ކިރޭ ފިޢުލުގެ ބަޔާން އެ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ވަގުތަށް (ޙާޖަތުގެ ވަގުތަށް ވުރެ) ފަސްކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ޙާޖަތުގެ ވަގުތަކީ، އެ ވަގުތަށް ވުރެ ބަޔާން ކުރުން ފަސްވެއްޖެނަމަ، މުކައްލަފަށް […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 101

105ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): تَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الـخِطَابِ إِلَى وَقْتِ الـحَاجَةِ جَائِزٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ޚިޠާބުގެ ވަގުތުން ޙާޖަތުގެ ވަގުތަށް ބަޔާން ކުރުން ފަސްކުރުން ހުއްދަ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ޝަރުޢީ އެންގެވުމެއް ބަޔާނަކަށް ބޭނުންވާނަމަ، އެއް ގޮތަކީ، އެ އެންގެވުމާ އެކު ވަގުތުން އޭގެ ބަޔާން އައުމެވެ. އަނެއް ގޮތަކީ، އެ އެންގެވުމަށް ވުރެ ފަހުން އޭގެ ބަޔާން އައުމެވެ. އެ އެންގެވުމުގެ ފަހުން އޭގެ ބަޔާން އަންނަނަމަ، […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 100

104ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): البَيَانُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الـمُبَيَّنِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {މުބައްޔަނަށް ވުރެ ބަޔާން ވަރުގަދަވުން ވާޖިބެއް ނޫން} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ބަޔާނަށް ބޭނުންވެފައިވާ އެންގެވުމަށް ވުރެ، ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ދަލީލު ވަރުގަދަވުން އެއީ ވާޖިބުކަމެއް ނޫނެވެ. މި ތަނުގައި މިވާ ބަޔާނުގައި ދެ ވައްތަރެއްގެ ބަޔާން އެކުލެވެއެވެ. އެއީ، ތަފްސީރު ބަޔާން ކުރުން (މުޖުމަލު ބަޔާން ކުރުން) އާއި ތަޣައްޔަރުވުން ބަޔާން […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 99

103ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): البَيَانُ يَصِحُّ بِكُلِّ مَا يُزِيْلُ الإِشْكَالَ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {އެއްގޮތްވުން ފިލުވައިލާ ކޮންމެ އެއްޗަކުން ބަޔާން ކުރުން ޞައްޙަ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: މުޖުމަލު ބަޔާން ކުރުމަށް އަދި އޭގެ އިޝްކާލު (އެބަހީ، އެއް މާނައާއި އަނެއް މާނަ އެއްގޮތްވެ ނުވަތަ ވައްތަރުވެ، އޭގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މާނަ ވަކި ކުރަން އުނދަގޫވުން) ފިލުވައިލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަގުތަކަކާއި ތަފާތު އެކިއެކި އުސްލޫބުތައް އެއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އެ ހުރިހާ […]

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 2

الحديث الثاني: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَيْضًا – قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم ذَاتَ يَوْمٍ، إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ، […]