[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިމާމު ނަވަވީގެ ސާޅީސް ޙަދީސް 6

الحديث السابع: عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ، تَمِيمِ بْنِ أَوسٍ الدَّارِىِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ)) [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] މާނައީ: އަބޫ ރުޤައްޔާ، ތަމީމް ބުން އައުސް އައްދާރީ رضي اللّه عنه ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ދީނަކީ ނަޞީޙަތެވެ.” (އެބަހީ: އިޚްލާޞްތެރިވުމެވެ.) ތިމަންބޭކަލުން ދެންނެވީމެވެ. “ކޮން ބަޔަކަށް […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 137

146ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): العَطْفُ يَقْتَضِي الـمُغَايَرَةَ فِي الذَّاتِ، وَالاِشْتِـرَاكَ فِي الـحُكْمِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {العَطْفُ އިން ލާޒިމު ކުރަނީ، ޒާތުގައި ތަފާތުވުން، އަދި ޙުކުމުގައި ބައިވެރިވުން} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: މި ޤަވާޢިދުގައި ދެ ބަޔެއް އެބަ ވެއެވެ. އެ ތަނުން ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާންވެފައި އެ ވަނީ، عَطْفُ (ދޭއްޗެއްގެ ދެމެދު ގުޅުވައިދޭ ލަފްޒު) އިން ލާޒިމު ކުރަނީ، الـمَعْطُوفُ (عَطْفُ ކުރެވޭ އެތި) އާއި الـمَعْطُوفُ عَلَيْهِ […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 136

145ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): لَفْظَةُ “كَانَ” لَا يُلْزَمُ مِنْهَا الدَّوَامُ وَلَا التَّكْرَارُ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {كَانَ ލަފްޒުން ދާއިމީކަމާއި ތަކުރާރުވުން ލާޒިމެއް ނުކުރޭ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: كَانَ (ވާ ކަމުގައި ވިޔޭ) ލަފްޒުން ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށް ހިނގާ ކަމަކަށް އަދި ދާއިމީކޮށް ހިނގާ ކަމަކަށް ދަލީލެއް ނުކޮށްދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޚާރިޖީ ދަލީލަކުން އެ ކަންތައް ތަކުރާރުކޮށް ހިނގާ ކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭނަމަ، އެ ޚާރިޖީ ދަލީލަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެތެވެ. މިއީ، އުޞޫލީ ޢިލްމުވެރިން […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 135

144ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): الـمُفَاعَلَةُ تَـجْرِي بَيْـنَ اثْنَيْـنِ غَالِبًا މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {الـمُفَاعَلَةُ ގިނަ ފަހަރަށް ހިނގާނީ ދެ މީހެއްގެ މެދުގައި} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: صِيْغَةُ الـمُفَاعَلَةِ (مُفَاعَلَة ގެ ޞީޣާ) އަކީ، އެއް ކަމެއް ދެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފުށުން، އެ ކަމުގައި އެ އެންމެން ބައިވެރިވާހެން ހިނގުމަށް ދަލީލުކޮށްދޭ ޞީޣާއެވެ. އެފަދަ ޞީޣާއެއް އޮވެއްޖެނަމަ، އެއިން ލާޒިމު ކުރަނީ، އެ ކަމުގައި ދެ މީހަކު […]