[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑީއޯ ފޮތް 1: نَوَاقِضُ الإِسْلَام

navaagidhul-islam

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

އިސްލާމްދީނުގައި ކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަކާއި އަދި ކުރުން ނަހީކުރެވި މަނާކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ. މިގޮތުން ނަހީކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަންތައްތައް ކުރާމީހާ ދީނުން ބޭރުވާ ކަންތައްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.  އެގޮތުން މިފޮތަކީ  ޝައިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުލްވައްހާބު رحمه الله މިކަންތައްތައް ބަޔާންކުރައްވާ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާވާނީ މީގެކުރިން މިސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ. މިފަހަރު މިހަށަހަޅާލަނީ މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާގެ އޯޑިއޯއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އެދެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި  އަދި އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ދީނުގައި ފައިތިލަ ޘާބިތުކުރުމުގެ ތައުފީޤުދެއްވުމެވެ.

މުއައްލިފު: ޝައިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުލްވައްހާބު رحمه الله

ކެޓަގަރީ: ޢަޤީދާ

ތަރުޖަމާކުރީ: މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

ފައިލް ސައިޒު:3.02mb

 

 ޑައުންލޯޑު

*********************************************

އެހެނިހެން އޯޑިއޯ ފޮތްތައް