[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ޞިރާޠުމަގު

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގެ އެތައް ނައްޞެއްގައި ޞިރާޠުމަގުގެ ވާހަކަވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. މި ރިސާލާގައި ގެނެސްދޭނީ ޞިރާޠުމަގާ ގުޅުން ހުރި އެކި ނައްޞުތަކާ އޭގެ ޝަރަޙައެވެ.

މި ރިސާލާގެ އަޞްލަކީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު  – حفظه الله – ދެއްވާފައިވާ ޚުޠުބާއެކެވެ.

ފޮތުގެ ނަން ޞިރާޠުމަގު
އެކުލަވާލީ أم عبد العفو
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  33 ޞަފްޙާ، A5  ސައިޒް
ފައިލް ސައިޒް 10 mb

 

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ