[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ (7): އެންމެ ފަހުން އަވަހާރަވި ޞަޙާބީ

 

 

 


 

އެނގޭތަ (7):
ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ކުރެ އެންމެ ފަހުން އަވަހާރަވި ބޭކަލަކީ އަބުއްޠުފައިލު، ޢާމިރު ބުން ވާޘިލާ رضي الله عنه އެވެ.
(الإصابة لابن حجر (ص: 2277).

 


 

Did you know (7):
The last Companion of the Prophet (peace and blessings be upon him) who died was Abu at-Tufail, ‘Aamir bin Waathila (may Allah be pleased with him).
(Al-Isabah, Ibn hajar (page 2277)).