[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: މޫނު ބުރުގާ: އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރެއް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

 

މި ފަހަކަށް އައިސް އިސްލާމްދީނާ ގުޅުވައިގެން މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭ އެއް ދަޢުވާއަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުން ނިކަމެތިވާ ކަމެވެ. އެބައިމީހުން ދަޢުވާ ކުރާ ގޮތުގައި އެއީ މިފަދަ ތަހުޒީބީ ޒަމާނަކާ ނުގުޅޭ ކަންކަމެވެ. އެފަދަ ފިކުރުތަކުގެ އަސަރު ދިވެހި ފަސްގަނޑާ ހަމައަށްވެސް މިވަނީ ފޯރާފައެވެ. އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައިވެސް އެފަދަ އަޑުތައް ގަދަވެގެން ދެއެވެ. އެފަދައިން ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައަކީ މޫނު ބުރުގާގެ ވާހަކައެވެ.

އެހެންކަމުން މިފޮތުގައި ގެނެސްދިނުމަށް ޤަޞްދުކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ނައްޞުތަކާއި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތަކާއި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަށް އިންކާރުކުރާ މީހުން ދައްކާ ޙުއްޖަތްތަކާއި ބަހަނާތަކާ އެކަމަށް ހުރި ރައްދުތަކެވެ.

 


 

ފޮތުގެ ނަން މޫނު ބުރުގާ: އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރެއް
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 101 ޞަފްޙާ – A5 ސައިޒް
ފައިލް ސައިޒް 9 MB

 


 

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ