[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 25

hadis

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ، وَعَلَّمَهُ )). [رواه البخاري]

ޙަދީޘްގެ މާނަ :

ޢުޘްމާނު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގެނި، މީސްތަކުނަށް އެ ޤުރުއާން އުގަންނައިދޭ މީހާއެވެ.”

މިޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ އިމާމް ބުޚާރީއެވެ.

މިޙަދީޘުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާ :

* ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ދީނީ ޢިލްމަކީ އެހެން ހުރިހާ ޢިލްމުތަކަށްވުރެ މަތިވެރިކުރައްވާފައިވާ ޢިލްމެއްކަން މިޙަދީޘުން ދޭހަވެއެވެ.

* މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހަކީ ޤުރުއާން އުނގެނި އެހެން މީހުނަށް ޤުރުއާން އުގަންނައިދޭ މީހާކަން މިޙަދީޘުން ހާމަވެއެވެ.