[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 39

17760

  1. ޞޫރަކުރަހާ މީހުން:

ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެންމެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބެއް ދެވޭނީ ﷲގެ ޚަލްޤުތަކާއި  އެއްގޮތަށް ކުރަހާ މީހުންނަށެވެ. ޢަބްދު ﷲ ބުން މަސްޢޫދު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ))1

މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ﷲ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބެއް ދެވެނީ ޞޫރަކުރަހާ މީހުންނަށެވެ.”

އަދި އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ))2

މާނައީ: “ޞޫރަކުރަހާ ކޮންމެ މީހަކުވަނީ ނަރަކައިގައެވެ. އަދި އޭނަ ދުނިޔެ މަތީގައި ކުރެހި ކޮންމެ ކުރެހުމެއްގައި ﷲ ފުރާނަ ލައްވާނެތެވެ. އަދި އެކުރެހުމެއް މެދުވެރިކޮށް ނަރަކައިގައި އޭނަޔަށް ޢަޛާބު ދެއްވޭނެއެވެ”

އަދި ޢާއިޝާ رضي الله عنها ގެންގުޅުއްވި ކުޑަ ބާލީހެއްގައި ޞޫރަ ކުރަހާފައި ހުއްޓައި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ފެނިވަޑައިގަތުމުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ))3

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން މިކުރެހުންތައް ކުރެހިމީހުންނަށް ޢަޛާބު ދެއްވޭނެތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކުރެހިކުރެހުންތައް ދިރުއްވާށޭ އެބައިމީހުންނަށް ބުނެވޭނެތެވެ.”

  1. އަނިޔާވެރިންނާއި އެއްބައިވެ އެމީހުންގެ ފަރާތަށް ލެނބުން:

ަރަކަޔަށް ވަންނަން ޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ﷲ ތަޢާލާގެ ޢަދާވަތްތެރި އަނިޔާވެރިންނާއި އެއްބައިވެ އެމީހުންނަށް ލޯބިކޮށް އެމީހުންގެ ފަރާތަށް ލެނބުން ހިމެނެއެވެ. ﷲ ވަހީކުރެއްވިއެވެ.

(وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ…) [سورة هود 113]

މާނައީ: “އަދި އަނިޔާވެރިވި މީހުންގެ ފަރާތަށް ތިޔަބައިމީހުން ކުޑަކޮށްވެސް ނުލެނބޭށެވެ! ފަހެ، (އެ ހިނދުން) ނަރަކައިގެ އަލިފާން ތިޔަބައިމީހުންގައި ބީހިދާނެތެވެ.”

 =ނުނިމޭ=

 މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް ބައްލަވާ

                                                   

[1] رواه البخاري و مسلم

[2] رواه البخاري و مسلم

[3] رواه البخاري و مسلم