[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އަސާސްތައް – (6) ޢަޤީދާގެ ޢިލްމަށް ދެވިގެންވާ ބައެއް ނަންތައް

 • އަލްޢަޤީދާ :

މިނަމުގައި އިމާމު އަބޫ ޢުޘްމާން އައްޞާބޫނީ -رحمه الله- ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ “عقيدة السلف أصحاب الحديث” މިފޮތެވެ.

 • އަލްއިޢުތިޤާދު:

މިނަމުގައި އިމާމު އަބޫބަކުރު އަލްއިސްމާޢީލީ -رحمه الله- ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ “اعتقاد أئمة الحديث” މިފޮތެވެ. އަދި އިމާމު އަބުލްޤާސިމު އައްލާލަކާއީ -رحمه الله- ވެސް މިނަމުގައި ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ “شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة” މިފޮތެވެ.

 • އައްތައުޙީދު:

މިނަމުގައި އިމާމު އިބްނު ޚުޒައިމާ -رحمه الله- ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ “كتاب التوحيد” މިފޮތެވެ. އަދި ހަމަ މިނަމުގައި އިމާމު އިބުނު މަންދާ -رحمه الله- ވެސް ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

 • އައްސުންނާ:

މިނަމުގައި އިމާމު އަޙްމަދު ޙަންބަލު -رحمه الله- ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ “السنة” މިފޮތެވެ. އަދި ހަމަ މިނަމުގައި އިމާމު އަޘްރަމް -رحمه الله-  އާއި، އަބޫބަކުރު އަލްމަރުވަޒީ -رحمه الله-  ވެސް ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

 • އައްޝަރީޢާ:

މިނަމުގައި އިމާމު މުޙައްމަދު ބުން އަލްޙުސައިން އަލްއާޖުރީ -رحمه الله- ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ “كتاب “الشريعة” މިފޮތެވެ. އަދި އިބްނު ބައްޠާ   -رحمه الله- ލިޔުއްވާފައިވާ “الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة” މިފޮތެވެ.

 • އަލްއީމާން:

މިނަމުގައި އިމާމު އިބްނު އަބީ ޝައިބާ -رحمه الله- ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ “كتاب الإيمان” މިފޮތެވެ. އަދި ހަމަ މިނަމުގައި އިމާމު އިބްނު މަންދާ -رحمه الله- ވެސް ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

 • އުޞޫލުއް ދީން:

މިނަމުގައި އިމާމު އަބުލްޙަސަން އަލްއަޝްޢަރީ -رحمه الله- ޢަޤީދާގެ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ “الإبانة عن أصول الديانة” މިފޮތެވެ.

 • އަލްފިޤްހުލް އަކްބަރް:

މިނަމުގައި އިމާމު އަބޫ ޙަނީފާ -رحمه الله- އަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ފޮތެއް ވެއެވެ. އެއީ “الفقه الأكبر” މިފޮތެވެ.


المصادر:

 • مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د عثمان جمعة ضميرية
 • تأصيل علم العقيدة، عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي
 • الموسوعة العقدية، مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف