[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ (5): ޤުބާ މިސްކިތް

 


 

އެނގޭތަ (5):
މިއީ ޤުބާ މިސްކިތެވެ. މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މަދީނާގައި ބިނާކުރެއްވި ފުރަތަމަ މިސްކިތެވެ. ގޭގައި ޠާހިރުވެ، އެއަށްފަހުގައި ޤުބާ މިސްކިތަށް ގޮސް އެމިސްކިތުގައި ނަމާދެއް ކޮށްފިމީހަކަށް ޢުމުރާއެއްގެ އަޖުރު ލިބޭނެކަމަަށް ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. (سنن ابن ماجه 1412، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1181)

 


 

Did you know (5):
This is Masjidh Quba, which is the first mosque built by the Prophet (peace and blessings be upon him) in Madhinah. It is mentioned in an authentic hadhith that whoever purifies himself in his house, then goes to Masjidh Quba and prays there, he will have a reward like that for an Umrah. (Sunan Ibn Majah 1412, Sahih at-Targhib wat-Tarhib 1181)

 


 

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް:

ޤުބާ މިސްކިތުގެ މާތްކަން