[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 14

 

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَ سَقَاهُ )). (متفق عليه )

ޙަދީޘްގެމާނަ:

އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަލައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “މީހަކު ރޯދައަށްހުރެ ހަނދާންނެތިގެން ކައިފިނަމަ ނުވަތަ ބޮއެފިނަމަ، ފަހެ އެމީހެއްގެ ރޯދަ ފުރިހަމަކުރާށެވެ. ފަހެ އެއީ ﷲ އެމީހަކަށް ދެއްވި ކެއުމެއް ނުވަތަ ބުއިމެކެވެ.”

މިޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ އިމާމް ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމެވެ.

މިޙަދީޘުންލިބޭ ބައެއް ފައިދާ:

*  ރޯދަވެރިޔަކު ހަނދާންނެތިގެން ކެއިންބުއިމުގެ ޢަމަލެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ، ރޯދަ ޞައްޙަވާނެކަން، އަދި ކައްފާރާ ދިނުމެއް ރޯދަ އަލުން ހިފުމެއްވެސް ނެތްކަން މިޙަދީޘްގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވެއެވެ.

* ރޯދަވެރިޔަކު ހަނދާންނެތިގެން ކެއިންބުއިމުގެ ޢަމަލެއް ކުރެވުނުނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ހަނދާންވިހާ އަވަހަކަށް ކެއުން ހުއްޓާލާފައި ރޯދައިގެމަތީގައި ދެމިހުރުންކަން.

* ފަރުޟުރޯދައެއް އަދާކުރާމީހަކު މިފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުންމަތީހުއްޓައި ހަނދާންވުމުން، ނުވަތަ ހަނދާންކޮށްދެވުމުންވެސް އެކަމާއިގެން މަޝްޣޫލުވެއްޖެނަމަ އޭނާ ފާފަވެރިވާނެކަމާއި، ރޯދަ އަލުން ޤަޟާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މިޙަދީޘުން ދަލީލު ލިބެއެވެ.