[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 19

hadisعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الكَبِيْرِ، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيْلُ عَلى الكَثِيْرِ)).[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

މިޙަދީޘްގެ މާނަ:

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ކުޑަކުދިން ބޮޑެތިމީހުނަށް ސަލާމްގޮވާށެވެ. އަދި [ތަނެއްގައި] އިށީންދެއިން މީހަކަށް ހިނގާފައިދާމީހާ ސަލާމްގޮވާށެވެ. އަދި މަދުމީސްކޮޅު ގިނަމީހުންނަށް ސަލާމް ގޮވާށެވެ.”

މިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އިމާމް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމެވެ.

މިޙަދީޘުންލިބޭ ބައެއް ފައިދާ :

* މުޖުތަމަޢުގައި ސަލާމްފެތުރުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާމިންވަރު މިޙަދީޘުން ދޭހަވެއެވެ.

* ސަލާމްކުރުމާއި ބަލައިގަތުމުގައިވެސް އިސްލާމްދީނުގައި އަދަބުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްކަން މިޙަދީޘުން އިންގެއެވެ.

ނޯޓް : މިޙަދީޘްގައި މިގޮތަށް ބަޔާންވެގެންވިޔަސް ބޮޑުމީހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އިށީންދެތިބި ބަޔަކު ހިނގާފައިދާ މީހަކަށް ނުވަތަ ގިނަބަޔަކު މަދުބަޔަކަށް ސަލާމްގޮވުމަކީ މައްސަލައެއްނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ އެދެވިގެންވާގޮތަކީ މިޙަދީޘްގައިވާގޮތަށް އަމަލުކުރުމެވެ. އެއީ ސަލާމްކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.