[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (14)

އަދި ޖިންނީން ބުނިކަމަށް ﷲ ތަޢާލާ ޚަބަރުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾  [سورة الجن]

މާނައީ: “އަދި ތިމަންމެންގެ ތެރެއިން ހެޔޮލަފާ މީހުންނާއި، އެނޫން މީހުންވެއެވެ. ތިމަންމެންވަނީ، ތަފާތު ބައިބަޔަށެވެ.”

އެބަހީ: ތަފާތު އެތައް މަޛްހަބުތަކެއްވެއެވެ. މުސްލިމުންނާއި ކާފިރުންނެވެ. އަދި ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ބިދުޢައިގެ އަހުލުވެރިންނެވެ.

އެސޮރުމެން ބުންޏެވެ.

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَـٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ [سورة الجن]

މާނައީ: “އަދި ތިމަންމެންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުންވެއެވެ. އަދި ތިމަންމެންގެ ތެރެއިން ތެދުމަގުން އެއްކިބާވެފައިވާ މީހުންވެއެވެ. ފަހެ، އިސްލާމްވި މީހުން (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެއުރެން ތެދުމަގު އިޚްތިޔާރު ކޮށްފިއެވެ. [14] އަދި ތެދުމަގުން އެއްކިބާވި މީހުން ދަންނާށެވެ! ފަހެ، ނަރަކައިގެ ދަރު ކަމުގައި އެއުރެންވިއެވެ. [15]” …

އެސޮރުމެންގެ ތެރެއިން ކާފިރުންނަށް އާޚިރަތް ދުވަހުން ޢަޛާބުދެއްވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެފައިވެއެވެ. އަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ މުއުމިނުންވާނީ ސުވަރުގޭގައިކަމެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ.

” أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي رُبَضِ الْجَنَّةِ تَرَاهُمْ الْإِنْسُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُمْ “

މާނައީ: “ޖިންނީންވާނީ ސުވަރުގޭގެ މަލަމަތީގައެވެ. އެސޮރުމެންނަށް އިންސާނުން ނުފެނި، އިންސާނުންނަށް އެސޮރުމެން ފެންނާނެއެވެ.”

މިއީ މާލިކާއި، ޝާފިޢީއާއި، އަޙްމަދާއި، އަބޫޔޫސުފު އަދި މުޙައްމަދަށް ނިސްބަތްކުރެވިގެންވާ ބަސްފުޅެކެވެ. ބުނެވެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޘަވާބަކީ އަފިލާނުން ސަލާމަތްވުމެވެ. މިއީ އަބޫޙަނީފަގެ ރަޢުޔެވެ. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވަނީ އަންނަނިވި އާޔަތުގައިވާފަދައިންނެވެ.

… لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ [سورة الرحمن]

މާނައީ: “… އެއުރެންގެ ކުރިން އިންސިއަކުވެސް، އަދި ޖިންނިއަކުވެސް އެކަނބަލުންނާ ބީހިފައެއް ނުވެއެވެ.”

އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ “ފަހެ، މިއާޔަތުން ދަލީލުކޮށްދެނީ އެސޮރުމެންނަށް ބީހެވޭނެކަމެވެ. އެއީ ސުވަރުގޭގައި ޙޫރުލްޢީނުންނާ ބީހުމެވެ.”

______________________________

=ނުނިމޭ=

މިއީ ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ -رحمه الله- ގެ މަޖްމޫޢުލްފަތާވާގެ ފަތުވާއެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް