[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

zakaath

كتاب الزكاة (6)

ވިޔަފާރިމުދަލުގެ ޒަކާތް:

كتاب الزكاة (4)

ޒަކާތް ވާޖިބުވުމުގެ ޙިކްމަތް:

كتاب الزكاة (3)

ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ބާވަތްތައް:

كتاب الزكاة (2)

ޒަކާތް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާމީހާގެ ޙުކުމް:

كتاب الزكاة (1)

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ޒަކާތުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ޒަކާތުގެ ލުޣަވީ މާނަ: އިތުރު ވުން. އިޞްޠިލާޙީ މާނަ:

كتاب الزكاة (6)

ވިޔަފާރިމުދަލުގެ ޒަކާތް:

كتاب الزكاة (4)

ޒަކާތް ވާޖިބުވުމުގެ ޙިކްމަތް:

كتاب الزكاة (3)

ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ބާވަތްތައް:

كتاب الزكاة (2)

ޒަކާތް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާމީހާގެ ޙުކުމް:

كتاب الزكاة (1)

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ޒަކާތުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ޒަކާތުގެ ލުޣަވީ މާނަ: އިތުރު ވުން. އިޞްޠިލާޙީ މާނަ: