[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަޤީދާއާއި ފިރުޤާތައް

ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބު – 2

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [سورة النساء 48]

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރާ މީހުންގެ ފާފަ އެއިލާހު ނުފުއްސަވާނެތެވެ. އެނޫން ފާފަތައް އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވަތެވެ.”

ފައްޅިތަކަށް މުސްލިމުން ވަނުން

އަވަށްޓެރި ކާފިރު ޤައުމުތަކުގައި މިސާލަކަށް އިންޑިޔާ ސްރީލަންކާގައި ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި އެކި އެކި މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އެފަދަ ޤައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މުސްލިމުން، ބައެއްފަހަރު ކާފިރުން އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް އެތަންތަން ބަލާލުމަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރާތީ

ޞަލާތުއް ނާރިއްޔާ އަކީ އޭގައި ޝިރުކުހިމެނޭ ޞަލަވާތެއް

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މި ޞަލަވާތް ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. މި ޞަލަވާތަކީ ޝިރުކު އޭގައި ހިމެނޭ ބިދުޢައެކެވެ. އެއީ އަންނަނި ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 5

ސުވާލު 8: – މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު ﷲ ބުން ޢައްބާސްގެ މި ޙަދީޘް މިބާބާ (ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބާ) މުނާސިބުވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ –

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 4

عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 3

عن حُصَيْن بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ

މުއުމިނުންގެ ތެރެއިން ފާފަވެރިންނާ މުޢާމަލާތްކުރާ ގޮތް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުނުވާ މީހަކާމެދު މުޢާމަލާތްކުރަން ޖެހޭނީ އެކަން ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށެވެ.

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 2

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [سورة المؤمنون ٥٩] މާނައީ: “އަދި އެއުރެންނީ އެއުރެންގެ ވެރިރައްބަށް ޝަރީކު ނުކުރާ މީހުންނެވެ.” ސުވާލު 3: – މިއާޔަތް ޝަރަޙަ ކޮށްދޭށެވެ؟

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 1

ސުވާލު 1: – ތައުޙީދު ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ (އެބަހީ: ޤާއިމްކުރުމަކީ) ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ – އަދި ތައުޙީދު ތަޙްޤީޤުކުރާ މީހަކަށް ހުރި ޖަޒާއަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟   ޖަވާބު: – ތައުޙީދު ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ (އެބަހީ: ޤާއިމްކުރުމަކީ)

“ކޭތަހިފުމަކީ ޠަބީޢީ ކަމަކަށްވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބިރުގަނެ، ނަމާދުކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟”

ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލާމެދު ދަންނައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ޣާފިލުކަމުގައެވެ. އަދި ގިނަ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ކޭތައަކީ ހަމައެކަނި އާދައިގެ ޠަބީއީ ކަމެކެވެ. އަދި އަވި އައިނުތަކާއި ކެމެރާތައް ހިފައިގެން އެކަން ބެލުމަށް ނުކުމެއެވެ. އެބައިމީހުން އެވަނީ ދުނިޔަވީ ސައިންސުގެ ޢިލްމަށް ބަރޯސާވެ، އެކަމުން އާޚިރަތް ހަނދާންކޮށްދޭކަން ހަނދާން ނައްތާލާފައެވެ.

މާތްﷲގެ ރިވެތި އިސްމުފުޅުތަކަށް ”އަލިވިލުމެއް” 2

އެހީއާއި މަދަދުދެއްވުމުގައި އެއިލާހު ދެމިވޮޑިގެންވާކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ ބައެއް އިސްމުފުޅުތައް   އެހީއާއި މަދަދުދެއްވުމުގައި އެއިލާހު ދެމިވޮޑިގެންވާކަން އަންގައިދޭ ބައެއް އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި المَوْلَى ، النَّصِيرُ ، المُجِيبُ އަދި الفَتَّاحُ ހިމެނެއެވެ. المَوْلَى

ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި، މާތްކަން އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 9

އަދި ހަޞަން ސަނަދަކުން އިމާމް ތިރްމިޛީ މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުން މާލިކުގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު

ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި، މާތްކަން އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 8

عَنْ أَبِي سَعِيد الخدري رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ:

ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި، މާތްކަން އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 7

ސުވާލު 11: – لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ގެ ޝަރުތުތަައް ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ – އަދި އެޝަރުތުތަކުގެ އިދިކޮޅު މާނަވެސް ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟    ޖަވާބު: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ގެ ޝަރުތުތަައް (1)

ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބު – 2

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [سورة النساء 48]

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރާ މީހުންގެ ފާފަ އެއިލާހު ނުފުއްސަވާނެތެވެ. އެނޫން ފާފަތައް އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވަތެވެ.”

ފައްޅިތަކަށް މުސްލިމުން ވަނުން

އަވަށްޓެރި ކާފިރު ޤައުމުތަކުގައި މިސާލަކަށް އިންޑިޔާ ސްރީލަންކާގައި ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި އެކި އެކި މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އެފަދަ ޤައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މުސްލިމުން، ބައެއްފަހަރު ކާފިރުން އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް އެތަންތަން ބަލާލުމަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރާތީ

ޞަލާތުއް ނާރިއްޔާ އަކީ އޭގައި ޝިރުކުހިމެނޭ ޞަލަވާތެއް

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މި ޞަލަވާތް ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. މި ޞަލަވާތަކީ ޝިރުކު އޭގައި ހިމެނޭ ބިދުޢައެކެވެ. އެއީ އަންނަނި ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 5

ސުވާލު 8: – މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު ﷲ ބުން ޢައްބާސްގެ މި ޙަދީޘް މިބާބާ (ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބާ) މުނާސިބުވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ –

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 4

عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 3

عن حُصَيْن بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ

މުއުމިނުންގެ ތެރެއިން ފާފަވެރިންނާ މުޢާމަލާތްކުރާ ގޮތް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުނުވާ މީހަކާމެދު މުޢާމަލާތްކުރަން ޖެހޭނީ އެކަން ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށެވެ.

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 2

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [سورة المؤمنون ٥٩] މާނައީ: “އަދި އެއުރެންނީ އެއުރެންގެ ވެރިރައްބަށް ޝަރީކު ނުކުރާ މީހުންނެވެ.” ސުވާލު 3: – މިއާޔަތް ޝަރަޙަ ކޮށްދޭށެވެ؟

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 1

ސުވާލު 1: – ތައުޙީދު ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ (އެބަހީ: ޤާއިމްކުރުމަކީ) ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ – އަދި ތައުޙީދު ތަޙްޤީޤުކުރާ މީހަކަށް ހުރި ޖަޒާއަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟   ޖަވާބު: – ތައުޙީދު ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ (އެބަހީ: ޤާއިމްކުރުމަކީ)

“ކޭތަހިފުމަކީ ޠަބީޢީ ކަމަކަށްވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބިރުގަނެ، ނަމާދުކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟”

ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލާމެދު ދަންނައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ޣާފިލުކަމުގައެވެ. އަދި ގިނަ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ކޭތައަކީ ހަމައެކަނި އާދައިގެ ޠަބީއީ ކަމެކެވެ. އަދި އަވި އައިނުތަކާއި ކެމެރާތައް ހިފައިގެން އެކަން ބެލުމަށް ނުކުމެއެވެ. އެބައިމީހުން އެވަނީ ދުނިޔަވީ ސައިންސުގެ ޢިލްމަށް ބަރޯސާވެ، އެކަމުން އާޚިރަތް ހަނދާންކޮށްދޭކަން ހަނދާން ނައްތާލާފައެވެ.

މާތްﷲގެ ރިވެތި އިސްމުފުޅުތަކަށް ”އަލިވިލުމެއް” 2

އެހީއާއި މަދަދުދެއްވުމުގައި އެއިލާހު ދެމިވޮޑިގެންވާކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ ބައެއް އިސްމުފުޅުތައް   އެހީއާއި މަދަދުދެއްވުމުގައި އެއިލާހު ދެމިވޮޑިގެންވާކަން އަންގައިދޭ ބައެއް އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި المَوْلَى ، النَّصِيرُ ، المُجِيبُ އަދި الفَتَّاحُ ހިމެނެއެވެ. المَوْلَى

ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި، މާތްކަން އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 9

އަދި ހަޞަން ސަނަދަކުން އިމާމް ތިރްމިޛީ މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުން މާލިކުގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު

ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި، މާތްކަން އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 8

عَنْ أَبِي سَعِيد الخدري رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ:

ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި، މާތްކަން އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 7

ސުވާލު 11: – لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ގެ ޝަރުތުތަައް ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ – އަދި އެޝަރުތުތަކުގެ އިދިކޮޅު މާނަވެސް ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟    ޖަވާބު: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ގެ ޝަރުތުތަައް (1)